VASSHVietNam

VASSHVietNam

Last seen: 1 year ago

Công ty sh việt nam là nhà phân phối ủy quyền chính hãng 3M tại Việt Nam. Phân phối sản phẩm đầu cáp , hộp nối cáp trung thế và hạ thế 3M. Cung cấp giải pháp và phân phối sản phẩm chống cháy lan 3M - sản phẩm bảo hộ lao động 3M. Đồng thời sh việt nam là nhà phân phối keo xây dựng Bostik thương hiệu pháp.

Member since Dec 15, 2022

Following (0)

Followers (1)

No records found.